Menu Sluiten

Voorwaarden voor inschrijving:

 • Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven, en nadat de u het getekende inschrijfformulier (met een geldig legitimatiebewijs) heeft ingeleverd
 • De contributie zal automatisch worden verlengd voor dezelfde contractperiode. Na een automatische verlenging geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Bij het beëindigen van het contract dient één maand opzegtermijn in acht te worden genomen.
 • Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden
 • De contributie zal per maand worden geïnd, in de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Een contributie seizoen bestaat hierdoor uit 11 maanden .
 • Het management van Seishin Budo behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende periode vervalt.
 • Het management van Seishin Budo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval gebruik maken van de faciliteiten, of als gevolg van derden.
 • Het management van Seishin Budo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
 • Het management van Seishin Budo behoudt zich het recht voor om trainingstijden en groepslessen te wijzigen
 • Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid. U dient hiervoor een verzekering af te sluiten.
 • Het nuttigen van frisdrank ed. mag alleen in de ruimte bij de entree. Roken en alcoholhoudende dranken zijn in het gehele sport / school niet toegestaan.
 • alle gegevens die door u aan Seishin Budo verstrekt zijn worden strikt vertrouwelijk behandeld, zij worden niet aan derden ter beschikking gesteld,  nooit gebruikt voor commerciële doeleinden van derden. Deze gegevens worden eventueel gebruikt om een veilig en effectief trainingsprogramma voor u samen te stellen.
 • Bij het behalen van de gele band (5e kyu) is het verplicht om je in te schrijven bij de JBN.

Gegevens Seishin Budo:

IBAN: NL15 RABO 0113387741

Ter name van Seishin budo te Honselersdijk

KvK nr.   58583424

info@seishinbudo.nl